Dutch | English

Verbeteren, veranderen, vernieuwen

Zo kijken wij naar het transformeren van organisaties

“50% van de transformaties haalt de doelen, het merendeel duurt langer dan gepland en in veel gevallen is een gebrekkige voorbereiding een belangrijke oorzaak” (Sioo, 2016)

Transformeren gaat niet alleen om radicale omvormingen, waarmee we alles dat we hebben opgebouwd overboord gooien. Wat we zien is dat zelfs de kleinste verbeteringen vragen om het heroverwegen van overtuigingen, principes, patronen en werkwijzen. Hoe paradoxaal ook, transformeren is eerder een geleidelijk proces dan dat je als complete organisatie een U-bocht moet maken. Dat zou bovendien ook onverstandig zijn, want van al hetgeen dat je nu doet is echt niet alles verkeerd, achterhaald of afgeschreven. Hoe ga je om met wat je al hebt, wat jouw organisatie waarde geeft en gereed maakt voor de toekomst.

Transformeren is de optelsom van en een continu samenspel tussen verbeteren, veranderen en vernieuwen gericht op relevantie voor alle stakeholders. Afhankelijk van de uitdagingen waar jouw organisatie voor staat spreek je van verbeter-, verander- of vernieuwingstrajecten.

Verbeteren

Verbetertrajecten richten zich op het aanpassen of optimaliseren van de bestaande situatie, vaak met als doel het verlengen van een bestaand businessmodel. Het gaat om een verbetering van een bekende situatie naar een nieuwe gewenste situatie. Ook is het duidelijk wat er moet gebeuren om de verbetering te realiseren. Bij verbetertrajecten is er vaak sprake van een strak budget en een geformaliseerde voortgangs- en budgetcontrole. Er wordt gewerkt vanuit groepen, waarin experts de boventoon voeren. Daarnaast is er een stuurgroep van managers die vaak beslissingen neemt. De strategie, structuur en cultuur zijn geen centraal onderwerp van het traject. Wat wel wordt aangepast, zijn technische systemen en werkprocessen.

De complexiteit van verbetertrajecten worden vaak onderschat. Het blijkt in de praktijk toch ingewikkelder dan gedacht. Zorg ervoor dat je klanten en medewerkers op tijd betrekt, hun kennis en ervaring kan een positieve bijdrage leveren.

Veranderen

Het gaat bij een verandering om het aanpassen van de bedrijfsprocessen en klantrelaties. Dit betekent vaak een verandering van strategie, structuur, cultuur en technologie. Ook de werkwijzen en het gedrag van mensen in de organisatie zijn onderdeel van de verandering. Voorbeelden van trajecten zijn een nieuwe samenwerking tussen bedrijven, de introductie van een nieuw product, herinrichting van de bedrijfsprocessen of een nieuwe vorm van dienstverlening, waarbij bestaande afdelingen op een andere manier moeten samenwerken.

Vernieuwen

Bij vernieuwen ligt de focus op het zoeken naar nieuwe mogelijkheden in een onzekere situatie. De enige zekerheid is dat alles onzeker is. De identiteit van de organisatie staat onder druk en er bestaat onzekerheid over het bestaansrecht. Deze vernieuwingen, zoals open innovaties en ecosystemen (online en/of offline), zijn ingrijpend en raken iedereen die bij de organisatie betrokken is.

Maar wanneer is je transformatie-aanpak succesvol? Transformeren is ons vak dat wij iedere dag bereikbaar, begrijpelijk en werkbaar maken voor mensen die hun organisatie willen transformeren. Onze ervaring met vele transformatietrajecten heeft ons geleerd dat er vijf sleutels zijn die bepalend zijn voor succesvolle transformaties. Wij geloven dat je met deze vijf sleutels hét verschil kunt maken, daarom staan ze centraal in alle transformaties die wij begeleiden.

Social Enterprise day 2014-2015

Op Social Enterprise Day komen bedrijven, overheden, instellingen en start-ups samen om elkaar te inspireren op het thema sociaal ondernemerschap. Naast een award voor een startend bedrijf, wordt ook een award uitgereikt aan de organisatie die succesvol transformeert. De conferentie van Gemeente Utrecht, Kirkman Company en Elsevier bracht op 21 mei 2015 vijfhonderd ondernemende geïnteresseerden op de been.

Bekijk video

YSE24 Business Game

Organisaties zijn op zoek naar hun echte bestaansrecht en zijn op zoek naar nieuwe bedrijfsmodellen. Dit vraagt om andere competenties, up to date kennis en om een nieuw soort leiderschap. YSE helpt organisaties met het ontwikkelen van hun leiders van de toekomst middels uitdagende traineeships.

Bekijk video