Dutch | English

Strategic (out)Sourcing

Strategic (out)Sourcing

Sourcing is het continu afwegen van wat zelf te doen, waar in te kopen of wanneer samen te werken als organisatie (ook wel Make, Buy or Ally). Typische drivers achter (out)sourcing zijn: flexibilisering, kostenreductie, verhogen van kwaliteit van dienstverlening en vergroten van innovatie. De onderliggende businesscase is
cruciaal en leidend in de realisatie van de strategie.

Voor Kirkman Company is strategische sourcing de kern van de dienstverlening van waaruit de organisatie in 2000 is ontstaan. Kirkman Company heeft tevens aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van het vakgebied strategische sourcing in Nederland.

Sourcing & Partnerships zorgt ervoor dat je een bewuste keuze maakt tussen zelf doen, uitbesteden of samenwerken (make, buy of ally). En werkt samen met jou aan transitie en implementatie tot het resultaat behaald is dat je voor ogen had.

Bekijk ons portfolio, vele klanten gingen je voor.

Wij kunnen je helpen met:

Opstellen sourcingstrategie

Vaststellen businesscase

Due diligence en scenarioanalyse

Training en coaching

Begeleiden selectieproces (RFI, RFP en deal making)

Inrichten regieorganisatie

Change management en begeleiden ondernemingsraad (OR)

Ons Portfolio

Mail of bel met Joost Scheepens:
j.scheepens@kirkmancompany.com
+31 (0)88 4040400