Dutch | English
UMC Utrecht
UMC Utrecht
Het UMC Utrecht is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis over gezondheid, ziekte en zorg, voor patiënt en samenleving wordt gemaakt, getoetst, gedeeld en toegepast. Bij het UMC Utrecht werken meer dan 12.000 medewerkers die werken aan wetenschappelijk onderzoek, grensverleggende innovaties en samenwerking met patiënten en andere belanghebbenden vormen de basis voor excellente zorg.

Kirkman Company is door UMC Utrecht gevraagd om een inventarisatie te maken van de haalbaarheid van het circulair inkopen van ziekenhuisbedden en van los meubilair ter voorbereiding op het aanbestedingstraject.

Door middel van interviews met diverse meubelfabrikanten, andere ziekenhuizen en interne stakeholders van UMC Utrecht heeft Kirkman Company een marktverkenning verricht. Het doel van deze marktverkenning was om de haalbaarheid te toetsen om ziekenhuisbedden en los meubilair circulair in te kopen vanuit de perspectieven van alle bovenstaande stakeholdergroepen.

Naast de marktverkenning is er een business case opgesteld waarbij is aangetoond welk inkoopscenario het meest voordelig is. Hierbij werd het traditionele scenario om lineair in te kopen afgezet tegen verschillende manieren van circulair inkopen en is er gekeken naar de invloed van de contractstermijnen. Op basis van deze inzichten heeft Kirkman Company het UMC Utrecht geadviseerd welke aanbestedingsstrategie en welk verdienmodel het beste gekozen kon worden.

Marktverkenning

Business case lineair vs circulair inkopen