Dutch | English
ING
ING
ING is een wereldwijde financiële instelling met een sterke Europese basis gericht op het leveren van bankdiensten. ING werkt voor een brede groep klanten, zoals particulieren, gezinnen, kleine bedrijven, grote ondernemingen, instellingen en overheden. Klanten staan centraal bij alles wat zij doen. Bij ING werken meer dan 53.000 medewerkers in meer dan 40 landen.

Kirkman Company kreeg de vraag van ING welk HR IT systeem het beste paste bij de ambitie om de HR dienstverlening te versimpelen en te standaardiseren. Als aftrap van dit proces hebben we ING kennis laten maken met organisaties die zich in een vergelijkbaar transitieproces bevonden.

Vastgestelde ambitie

Sourcingscenario's

Selectietraject leverancier

Implementatie

ING
ING is a global financial institution with a strong European basis focused on the delivery of banking services. ING works for a wide range of customers, such as private customers, families, small businesses, large enterprises, institutions and authorities. Their customers are at the core of everything they do. ING employs more than 53,000 staff in more than 40 countries.
Kirkman Company was asked by ING which HR IT system would be best suited to their goal of simplifying and standardising HR services. To start this process off we introduced ING to organisations that are in a similar transition process.

Confirmed ambition

Sourcing scenarios

Supplier selection process

Implementation