Dutch | English
Gemeente Almere
Upcycle Center
Gemeente Almere
In opdracht van de afdeling Stadsreiniging binnen de Gemeente Almere heeft Kirkman Company onderzocht wat de toegevoegde waarde is van een Upcycle Center: een omgeving waarin niet alleen afval wordt ingeleverd, maar waar grondstoffen direct worden verwerkt tot nieuwe bruikbare producten.

In de verkenningsfase heeft Kirkman Company in spelvorm de belangen, wensen en behoeftes van alle relevante stakeholders zoals perronbeheerders, lokale ondernemers en inwoners in kaart gebracht. Op basis van deze input is er een value case opgesteld, waarbij de waarde van een Upcycle Center werd aangetoond op zowel financieel, milieutechnisch als sociaal maatschappelijk vlak.

Vervolgens heeft Kirkman Company samen met de gemeente Almere een Transformatieplan opgesteld dat de basis legt voor de daadwerkelijke realisatie van het Upcycle Center. Dit transformatieplan geeft inzicht in de benodigde activiteiten op het gebied van communicatie, organisatie en realisatie. Wanneer het Transformatieplan zal worden uitgevoerd, levert het Upcycle Center een belangrijke bijdrage aan het aanjagen van de lokale circulaire economie in de gemeente Almere.

Stakeholder mapping

Value case

Transformatieplan