Dutch | English
Boskalis
Boskalis
Boskalis is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, inland infra, sleepdiensten en offshore energy. De afgelopen jaren is Boskalis sterk gegroeid door de overnames van SMIT, MNO Vervat en Dockwise. Boskalis heeft circa 8.500 medewerkers en is actief in meer dan 75 landen, verspreid over zes werelddelen. De veelzijdige vloot bestaat uit 1.000 schepen en werktuigen.

De IT-afdeling stond voor een aantal serieuze uitdagingen:

Hoe blijven we relevant voor interne en externe klanten?
Hoe reduceren we de complexiteit van IT?
Hoe benutten we de potentie van nieuwe technologie?
Hoe zorgen we voor een flexibele organisatie met de “right people on the bus”?
Kirkman Company heeft samen met het management team een veranderprogramma ontworpen en succesvol gerealiseerd.

Nieuwe IT-strategie

Nieuwe organisatiestructuur

Nieuw regiemodel

Verbeterde diensten en processen

Cultuur van servicegerichtheid

'Right people on the bus'

Boskalis
Boskalis is a leading international service provider in the field of dredging, inland infra, towage services and offshore energy. In the last few years, Boskalis has grown as a result of the acquisitions of SMIT, MNO Vervat and Dockwise. Boskalis employs approximately 8,500 staff and is active in more than 75 countries, spread over six continents. The versatile fleet consists of 1,000 vessels and equipment.
The IT department was facing a number of serious challenges:
How do we remain relevant to internal and external customers?
How do we reduce the complexity of IT?
How do we take advantage of the potential of new technology?
How do we ensure a flexible organisation with the “right people on the bus”?
Kirkman Company, together with their management team, successfully designed and implemented a change program.

New IT strategy

New organisational structure

New governance model

Improved services and processes

Service oriented culture

'Right people on the bus'