Dutch | English

Onze Aanpak

Onze aanpak

Het transformeren van organisaties is een continu samenspel van verbeteren, veranderen en vernieuwen. Wij geloven in het potentieel van jouw organisatie. Daarbij starten we met een verkenning om uiteindelijk samen op reis te gaan.

Verkenning

Tijdens de verkenning stellen we samen vast welke uitdaging er ligt. En waarom transformatie nodig is. De verkenning levert inzicht op. Inzicht in je organisatie, het voorliggende vraagstuk en belanghebbenden.

voelen & proeven

Transformatiehistorie

Volwassenheidsanalyse

Stakeholderanalyse

Bestemming

Na de verkenning is het tijd om een helder beeld te krijgen van het doel dat bereikt moet worden: de ideale bestemming van jouw organisatie. Het resultaat van deze fase is een gezamenlijk beeld van de bestemming.

Why-how-what sessie

Droomkamer

Inspiratietours

Klantarena

Pad

We schetsen verschillende strategieën die naar deze bestemming leiden. Samen maken we een keuze, ontwerpen een activiteitenplanning met beslismomenten en bepalen de impact op betrokkenen. We richten een projectorganisatie in met wie we de implementatie starten en tezamen op reis gaan.

Transformatieverhaal

Transformatiestrategieën

Transformatieplan

Reis

Dan is het tijd voor de implementatie. Op deze reis zijn wij de proactieve gids. Samen met jou realiseren we de transformatie. We zorgen voor monitoring, tijdige bijsturing en houden betrokkenen op de hoogte. Daarnaast brengen wij onze expertise, ervaring en ons netwerk in. Of wanneer nodig, dat van externe partijen en experts.

Inspiratietours

Stakeholderspel

Transformatiegame

Change readiness

Social Enterprise day 2014-2015

Op Social Enterprise Day komen bedrijven, overheden, instellingen en start-ups samen om elkaar te inspireren op het thema sociaal ondernemerschap. Naast een award voor een startend bedrijf, wordt ook een award uitgereikt aan de organisatie die succesvol transformeert. De conferentie van Gemeente Utrecht, Kirkman Company en Elsevier bracht op 21 mei 2015 vijfhonderd ondernemende geïnteresseerden op de been.

Bekijk video

YSE24 Business Game

Organisaties zijn op zoek naar hun echte bestaansrecht en zijn op zoek naar nieuwe bedrijfsmodellen. Dit vraagt om andere competenties, up to date kennis en om een nieuw soort leiderschap. YSE helpt organisaties met het ontwikkelen van hun leiders van de toekomst middels uitdagende traineeships.

Bekijk video