Dutch | English

Onze Aanpak – Het TransformatieBrein

Onze aanpak – het TransformatieBrein

Wij geloven dat iedere organisatie het potentieel heeft relevant te zijn voor al haar stakeholders. Wij zijn er op gericht dat potentieel samen met jou te mobiliseren. Samen stellen we de uitdagingen vast en zullen niet klakkeloos met een opdracht aan de slag gaan. Wij richten ons met een kritische houding op de echte opgave. Daarom starten we altijd met een gedegen verkenning, stellen we samen je ideale bestemming vast, schetsen we het pad naar je bestemming en gaan we samen op reis. Deze aanpak heeft zich door de jaren heen bewezen en hebben we voor jou toegankelijk gemaakt in het ‘TransformatieBrein’.

Het TransformatieBrein

Transformeren is denken én doen, ratio én emotie, intuïtie én onderbouwing, hard én zacht. Al onze kennis en ervaring, hoe je een transformatie positioneert, ontwikkelt, uitvoert en bestuurt, hebben wij vastgelegd in het TransformatieBrein. Een logisch samenspel van alles in de verkenning, bestemming, pad en reis.

In het TransformatieBrein zien we dat het doen van de verkenning en vaststellen van je bestemming nauw aan elkaar verbonden zijn. Ook het vormgeven van het pad en aangaan van de reis hangen nauw samen. Geen pad of reis kan zonder een doordachte verkenning en heldere bestemming. Ook hebben we ervaren dat er vrijwel geen pad of reis is die niet tussentijds nieuwe vragen oproept voor de verkenning en je bestemming; is de context inmiddels veranderd, zijn er nieuwe inzichten en vragen deze wellicht om herijking van je bestemming?

Het TransformatieBrein is je gids voor iedere transformatietraject, groot en klein. Benut de verschillende hersenhelften en laat ze goed samenwerken.

Het TransformatieBrein
 

Verkenning

Een gedegen verkenning is essentieel voor iedere transformatie. Tijdens de verkenning brengen we in kaart wat zich afspeelt in jouw organisatie, welke vraagstukken er leven en hoe het is gesteld met de relevantie voor je stakeholders. Soms ligt dat voor de hand en heel vaak speelt er meer op verschillende niveaus en is de situatie ingewikkelder dan op het eerste oog lijkt. Met die informatie stellen we samen vast welke uitdaging er ligt, waarom de transformatie nodig is en waar deze jou moet gaan brengen. Een goede verkenning geeft de transformatie een onmisbaar fundament.

Lees meer

Bestemming

Na de verkenning heb je de inzichten om je transformatie richting te geven. Richting geven is een combinatie tussen het invullen van de ‘waarom’ van je transformatie én de ‘waartoe’. Samen schetsen wij de ideale bestemming van jouw organisatie. Wij helpen je met het benoemen van je droom, ambities en doelen. Geloofwaardig én meetbaar. En altijd gericht op het vergroten van de relevantie voor je stakeholders.

Lees meer

Pad

Een goede verkenning en bestemming leggen de basis om invulling te geven aan hoe je je transformatie gaat verwezenlijken. Met het pad schetsen we verschillende strategieën die naar deze bestemming leiden. Samen maken we diverse keuzes over wat nodig is en wat wel en niet gaat werken. We ontwerpen een fasering en activiteitenplanning met beslismomenten en hoe dit bijdraagt aan het vergroten van de relevantie voor je stakeholders. We richten een projectorganisatie in met mensen, besturing en communicatie, die compleet is gericht op de benodigde effectiviteit van de transformatie.

Lees meer

Reis

Iedere transformatie is een reis. Soms over bekend terrein en planmatig, vaak met onverwachte omstandigheden en een aanpak die daarop is voorbereid. Op deze reis zijn wij de proactieve gids. Samen met jou realiseren we de transformatie. Wij zorgen voor de voortgang, ook wanneer het lastig wordt. Sturen bij waar dat nodig is en blijven continu gericht op het verwezenlijken van jouw bestemming. We laten ons niet afleiden, maar zijn wel scherp op omstandigheden die vragen om een herijking van het pad. En soms om het verkennen van nieuwe inzichten en challenge op je bestemming. Samen met jouw mensen brengen wij onze expertise, ervaring en ons netwerk in. Of wanneer nodig, dat van externe partijen en experts.

Lees meer

Wil je meer weten over onze transformatie-aanpak?

Mail of bel met Ivar Davids:
i.davids@kirkmancompany.com
+31 (0)88 4040400

Herken jij jezelf in onze kernwaarden?

En deel je onze visie over de wereld van morgen?